Close

Schools

GOVT ADIM JATI GIRLS ASHRAM PS PITHORA (TWD)

CRC PITHORA PITHORA NO. 1

Category/Type: Primary

GOVT ADIVASHI GIRLS ASHRAM SIRPUR (TWD)

CRC SIRPUR SIRPUR

Category/Type: Primary with Upper Primary

GOVT ADIVASHI GIRLS ASHRAM SIRPUR (TWD)

CRC SIRPUR SIRPUR

Category/Type: Primary with Upper Primary

GOVT BOYS ADIWASI ASHRAM PS PARSADA (TWD)

CRC KHATTI PARSADA

Category/Type: Primary

GOVT BOYS ASHRAM PS TAREKELA (TWD)

CRC PIRDA TAREKELA

Category/Type: Primary

GOVT BOYS MS BARONDABAZAR

CRC BARONDA BAZAR BRONDA BAZAR

Category/Type: Upper Primary only

GOVT BOYS MS BHORING

CRC BHORING BHORING

Category/Type: Upper Primary only

GOVT BOYS MS BIRKONI

CRC BIRKONI BIRKONI

Category/Type: Upper Primary only

GOVT BOYS MS BUNDELI

CRC BUNDELI BUNDELI

Category/Type: Upper Primary only

GOVT BOYS MS BUNIYADI PITHORA

CRC PITHORA PITHORA NO. 1

Category/Type: Upper Primary only