Close

Bagbahar-chc

S.NO Primary Health Centre Name Sub Health Centre Name
1 PHC Khamhariya Kamraud
2 M. K. Bahra
3 Bodrabandha
4 Khamhariya
5 Khuteri 
6 Pacheda
7 Tamora
8 PHC Khallari Hadaband
9 Khallari
10 Khusrupali
11 Sukhridabri
12 B. K. Bahra
13 Kolda
14 Gabod
15 Mohandi
16 PHC Tendukona Bhaluchuwa
17 Ganjar
18 Kausara
19 Dokarpali
20 Bhadrasi
21 Tendukona
22 PHC Hathibahra Bokramuda
23 Bakma
24 Khairatkala
25 Kasekera
26 Hathibahra
27 Palsipani
28 Kosmarra
29 PHC Komakhan Bindrawan
30 Komakhan
31 Parsuli
32 Pandripani
33 Narra
34 Boirgaon
35 Seonikala
36 PHC Junwani Khurd Ghunchapali
37 Bihajhar
38 Saraipali
39 Khopli
40 Sirri
41 PHC Mungaser Karhidih
42 Bodridadar
43 Kusmi
44 Bhalesar
45 Mongarapali
46 Dewri