बंद करे

स्कूल

उ.प्रा.शा. कन्या तुमगाॅव

सी आर सी तुमगॉव ग्राम तुमगॉव

श्रेणी / प्रकार: प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कांपा

सी आर सी बिरकोनी ग्राम कांपा

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कुकराडीह

सी आर सी भोंरीग ग्राम कुकराडीह

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कुम्हारपारा

सी आर सी ब्रिजराज ग्राम कुम्‍हारपारा

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कुर्रूभाठा

सी आर सी झलप ग्राम कुर्रूभाठा

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कोसरंगी

सी आर सी बोरीयाझर ग्राम कोसरंगी

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कोैन्दकेरा

सी आर सी बेमचा ग्राम कौदकेरा

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. कौवाझर

सी आर सी तुमगॉव ग्राम कौवाझर

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. खट्टा

सी आर सी खट्टा ग्राम खट्टा

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला

उ.प्रा.शा. खट्टी

सी अार सी खट्टी ग्राम खट्टी

श्रेणी / प्रकार: उच्‍च प्राथमिकशाला